Süreç ve Formlar

Bitirme Ödevi Dersinin Amacı,

son sınıf öğrencilerinin şimdiye kadar elde ettikleri bilimsel ve mühendislik altyapısını kullanarak bir Endüstri Mühendisliği problemini belirlemesi ve çözüm alternatifleri geliştirerek gerçek hayat sistem tasarımı konusunda bilgi ve beceri kazanmasıdır.

Bitirme Ödevi Uygulama İlkeleri

Öğrenciler,

bir öğretim üyesi danışmanlığında, belirlenen bir problem üzerinde grup çalışması yaparlar. En fazla 4 kişilik gruplar oluştururlar, dönem başında Bitirme ödevi tercih formunu doldurarak Koordinatör Araştırma Görevlisine teslim ederler.

Öğrenciler, en yüksek GANO'ya sahip gruptan başlanarak (öğretim üyelerinin kalan kontenjanlarına) tercih sıralarına göre Danışman atamaları yapılacaktır. Grubun danışmanı belli olduktan sonra danışman hoca ile irtibata geçerler.

Eğer Tübitak projesi yapmak istiyorsanız,

Eğer yarışmaya katılacaksanız,

Eğer çalışmanızı bildiri veya makaleye dönüştürmek istiyorsanız,

Uygulama ve Bitirme Ödevi dersinde (danışman atama sistemine girmeden) çalışmayı yaptığınız Danışmanınız ile çalışmaya devam edebilirsiniz. Özel Durumu olan (Tübitak, YAEM, Teknofest vb. projelere/yarışmalara/bildiri/makale başvurmuş/başvuracak olan) öğrenciler Özel Durum Raporunu doldurarak Koordinatör Araştırma Görevlisine teslim ederler. Durumları değerlendirildikten sonra, öncelikli olarak Danışman atamaları yapılacaktır.

Dönem sonu değerlendirmesine uygulanan ek teşvikler şu şekildedir;

-- Tübitak'ın herhangi bir programından kabul belgeniz varsa (+25)

-- Teknofest yada YAEM proje yarışmasında finale kaldıysanız, finalist belgeniz varsa (+25)

-- Disiplinlerarası proje kabul belgeniz varsa (+10)

-- Diğer projeler için kabul veya diğer yarışmalar için finalist belgeniz varsa (+10)

-- Tam metin bildiriniz basılmışsa (+10)

-- Hakemli dergilere gönderilmiş ve değerlendirmeye alınmış (under review) makalenizin belgesi varsa (+25)

(Belgenizi Final sunum gününe kadar Bitirme ve Mezuniyet Komisyonu Koord. Arş.Gör.'e gönderin. Teşvikler sadece Bitirme Ödevinden yapılan çalışmalara verilecektir.)


Bitirme Ödevi dersinde devam şartı her dönem sağlanmalıdır. Bkz. ERÜ Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği 
Derse devam ve yoklamalar
MADDE 15- (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Devam zorunluluğunun sınırı, teorik derslerde en az %70, uygulamalı derslerde ise en az %80’dir. Bu şartları yerine getiremeyen öğrenciler dönem veya yıl sonu sınavlarına giremezler. Öğrencilerin devam durumları, ders sorumlularınca izlenir. Öğrencilerin alacakları sağlık raporları, derse devam sürelerinin hesabında dikkate alınmaz. Bir dersin devamını alıp da başarısız olan öğrencilerin, dersi tekrarlamaları durumunda yeniden devam şartı aranmaz, ancak uygulamalı derslerden başarısız olan öğrencilerden yeniden devam şartı aranabilir