Komisyonlar
Bitirme Ödevi ve Mezuniyet Komisyonu
Komisyon Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Latife GÖRKEMLİ AYKUT
Doç. Dr. Feyza GÜRBÜZ
Arş. Gör. Tutku KILINÇ ERARSLAN
İntibak Komisyonu
Komisyon Üyeleri
Prof. Dr. İbrahim DOĞAN
Prof. Dr. Hülya TORUN
Arş. Gör. Habibe İrem ER
Staj Komisyonu
Komisyon Üyeleri
Prof. Dr. Emel KIZILKAYA AYDOĞAN
Dr. Öğr. Üyesi Latife GÖRKEMLİ AYKUT
Dr. Öğr. Üyesi Betül AYMAN
Dr. Öğr. Üyesi Berrin ATALAY
Prof. Dr. Mehmet Duran TOKSARI
Prof. Dr. Ercan ŞENYİĞİT
Arş. Gör. Dr. Gülhan TOĞA
Arş. Gör. Habibe İrem ER
Değişim Programları Komisyonu
Değişim Programları Komisyonu
Yabancı Uyruklu Öğrenci Koordinatörü
Web Yönetimi Sorumlusu