Çift Anadal Yandal Programı

Yandal Programı

Yandal programının amacı Erciyes Üniversitesi bünyesinde önlisans veya lisans programlarına devam eden başarılı öğrencilerin, kendi birimleri içerisinde aynı puan türüyle öğrenci alan farklı programları yandal olarak seçmelerine olanak sağlamaktır. Yandal programına başvuran bir lisans öğrencisi, kendi anadalındaki mezuniyet kredisine ek olarak, anadal ve yandalın ortak dersleri dışında kalmak kaydıyla en az 18 kredilik ders almak ve başarmak zorundadır. Yandal programı, öğrencinin anadalının dışında ayrı bir önlisans 201ve lisans programı değildir. Öğrencinin anadal programındaki başarısı ve mezuniyeti, yandal programından hiçbir şekilde etkilenmez. Öğrencinin yandal programına devamı anadaldaki genel not ortalamasının en az 2.00 olmasına bağlıdır. Öğrenciye yandal eğitiminin sonunda ikinci bir lisans diploması verilmemektedir. Ancak transkript ve diplomasında yandal yaptığı belirtilir. İlgili birimler, en geç her eğitim-öğretim yılı sonunda yandal uygulanacak programların öğrenci kontenjanlarını belirleyerek ilan ederler. Başvurular, yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan en geç bir ay önce ilgili her iki bölüm veya programa yapılır ve ilgili bölümlerin önerisi, birim yönetim kurulunun kararı ile yeni eğitim-öğretim yılının ilk haftasının sonuna kadar sonuçlandırılır. Lisans programı öğrencileri üçüncü veya beşinci yarıyılda yandal programına devam etmeğe başlarlar. Bir öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için başvurduğu döneme kadar anadal programındaki tüm kredili derslerini, genel not ortalaması en az 2.50 olacak şekilde başarmış olması gerekir. Ayrıca genel not ortalamasına katılmayan Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile Yabancı dil derslerini de başarmış olması gerekir.

Çift Anadal Programı 

2021-2022 Çift Anadal Müfredatı