İdari Kadro
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Endüstri Mühendisliği
Adı Soyadı
: Fatma YILMAZ
Görevi
:
Telefon
: 32425
E-Posta
: fatmayilmaz@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı