İntibak Hakkında

İNTİBAK BAŞVURUSUNDA İZLENECEK ADIMLAR

İntibak yaptıracak öğrenciler aşağıdaki adımları izlemelidir.

1- Ders aldığı üniversiteden alınacak onaylı ders içerikleri ve not durum belgesi (transkript) ile Erciyes Üniversitesi Öğrenci İşlerine şahsi başvuru yapılarak, obisis üzerinden intibak sekmesi açtırılacaktır.

2- Açtırılan intibak sekmesine, ilgili üniversiteden alınmış olan transkriptte bulunan ders kodu, isimleri ve notları öğrenci tarafından doğru ve eksiksiz olarak girilmeli ve onaya gönderilmelidir. (Dersler onaylı transkriptte olduğu şekilde girilmelidir.)

3- Öğrenci ilgili kurumdan aldığı ders içerikleri ( Bölüm onaylı olarak) , not durum belgesi (transkript) ve intibak dilekçesi ile Endüstri Mühendisliği Bölümü İntibak Komisyonu üyelerine başvurusunu teslim etmelidir.

4- Öğrencinin başvurusu İntibak Komisyonu üyelerince değerlendirilecek ve sistem üzerinden onaylanacaktır.

5- Öğrenci intibak başvurunun onaylandığını obisis üzerinden takip etmelidir.

6- İntibak başvurusu onaylanan öğrenciler, ders kayıtlarını yapabilirler. (İntibak başvurusu onaylamadan ders kaydı yapılmamalıdır.)

Öğrenci intibak türünü seçerken aşağıdaki hususlara dikkat etmelidir.

1- Not ortalaması ile kurumlar arası yatay geçiş için = Yatay Geçiş

2- Merkezi yerleştirme puanı ile veya ÖSYS ile yatay geçiş = Bölümler Arası Geçiş

3- Mezun olduğu bir bölümün intibakı için = Önceki Öğrenim

4- DGS intibak = Dikey Geçiş

5- Yaz okulu için intibak = Yaz Okulu

6- Erasmus için intibak = Erasmus

7- Mevlana için intibak = Mevlana

8- Farabi için intibak = Farabi Not:

Bölümümüzden başka bir üniversiteye gidecek öğrenciler, internet sitemizden ders içeriklerinin çıktılarını alarak bölüm başkanlığına onaylatabilirler.

intibak işlemleri usül ve esasları.pdf