Staj Başvurusu Nasıl Yapılır?

Daha önce hiç staj yapmadım, neler yapmam gerekiyor diyorsanız, tüm detaylar aşağıda verilmektedir:

Staj Prosedürü:

1. Öğrenci firmalarla görüşerek staj yapacağı kurumu belirler. Burada önemli olan uygun bir staj yeri bulunmasıdır. Firmanın uygunluğu komisyon üyelerince incelenip, karar verilir. Ancak genel kurallar: Firmanın Endüstri Mühendisi çalıştırması, işçi sayısı az olan atölye tipi yerler olmaması, 1.Stajın yapılacağı kurumun hizmet sektöründe olmaması ve eğer firma Endüstri Mühendisi çalıştırmıyorsa bünyesinde kesinlikle Endüstri Mühendisliği faaliyetlerini yapan mühendis veya mühendislerin olmasıdır.

2. Bölüm web sayfasında bulunan "İşyeri Staj Bilgi Formu” (İSBF formu) doldurulup, firma imza ve kaşeleri tamamlanır.

3. İSBF formu için firmaya gidilirken, eğer firma istiyorsa daha önceden doldurulup bölümde staj komisyonu üyelerince onaylanmış Zorunlu Staj Formu firmaya teslim edilir. Bu form bölüme teslim edilmeyecektir, firmaya teslim edilecektir. Bu form isteyen firmaya götürülür, eğer firma istemiyorsa gerek yoktur.

4. OBİSİS’ten staj başvurusu yapılır. Burada dikkat edilmesi gereken İSBF formunda yazan tarih aralığı için başvuru yapılması ve her iki formda da tarihlerin birbirini tutmasıdır. Başvuru formunun çıktısı alınır ve öğrenci tarafından imzalanır.

5. Öğrencinin staj yapabilmesi için son 2 yıl içerisinde alınmış İSG sertifikasını veya son 2 yıl içinde İSG dersini başarıyla tamamladığını gösteren transkriptini beyan etmelidir. Öğrencinin İSG derslerinin I. veya II. ‘sinden en az birinden geçmiş olması gerekir. Transkriptte staj komisyonunca İSG dersi kontrol edilir.

6. Ardından tüm belgeler (İSBF, Başvuru Formu ve Transkript) arka arkaya tek seferde pdf olarak taratılıp web sayfası Staj sekmesinde bulunan evrak yükleme linkine yüklenir. Staj evraklarının sisteme yüklenebileceği son tarih staj başlangıcından 5 iş günü öncesidir. Daha geç yüklenen stajların başlangıcı kesinlikle onaylanmaz.

7. Başvuru tarihinin kaçırılmaması, başvurunun uygun bulunması ve eksik belge/imza bulunmaması durumunda staj başvurusu onaylanır.

8. Danışmanınız onay verdikten sonra ve staj başlangıç tarihinden 2-3 gün önce SGK (sigorta) belgesi OBİSİS sisteminizde yer alacaktır. Staj yaptığınız iş yeri “sigortanızın yapıldığına dair” belge talep ederse bu belgenin çıktısını verebilirsiniz. Sigortaya dair bu belgeden harici bir belge verilmemektedir.

9. Bu aşamadan sonra staj komisyonu üyelerine mail atmaya veya aramaya gerek yoktur. Komisyon üyeleri zamanı gelen staj başvurusunu onaylar veya uygun görmezse gerekçesini belirterek reddeder. Reddedilen başvuruların gerekçeleri OBİSİS’ten görülür.

10. Başvurunuz tamamlanıp, onaylandığında OBİSİS üzerinden Sicil Fişinin de çıktısını almanız gerekmektedir. Öğrenci, OBİSİS’ten aldığı sicil fişi çıktısı, (eğer işyeri talep etmişse) SGK sigorta belgesi çıktısı ve Ek-3’de verilen stajyer değerlendirme anketi çıktısını staja başlandığında işyeri yetkilisine teslim edilir. İşyeri yetkilisi sicil fişi ve anketi gizli olarak doldurur. Staj sonunda, sicil fişi ve anket kapalı zarf içinde kapatma yeri mühürlü/imzalı olarak staj defteri kapağına içerden zımbalanarak staj komisyonuna teslim edilir. Açılma ibaresi olan staj sicil fişleri kabul edilmeyecektir.

11. Öğrenci belirlenen tarihte stajını yapar ve tamamladıktan sonra defterini staj sekmesinde belirlenen formatta doldurur. 1. Staj içeriği ve 2. Staj içeriği farklıdır. Bu nedenle defter doldurulmaya başlanmadan staj ile ilgili dokümanların okunması önemle rica olunur. Doldurulan defter her sayfası imzalı kaşeli olacak şekilde firma tarafından onaylanır. Firma tarafından doldurulan sicil fişi ve stajyer değerlendirme anketi kapalı zarfta deftere zımbalanır. Staj yeri değerlendirme anketi ve staj değerlendirme formu defterinin en arkasında eklenip staj defteriyle birlikte getirilir.

12. Staj defterini eksiksiz (formata uygun, imzalar tam, sicil fişi eklenmiş) bir biçimde bölüm sekreterliğine teslim eder. Yaz Dönemi Stajlarının Teslimi: Öğrenciler yaz dönemi staj defterini ve evraklarını her eğitim-öğretim döneminin başlangıcını takiben Ekim ayının son haftası içinde alındı fişi karşılığında bölüm sekreterliğine teslim edecektir. Yaz döneminde yapılan stajların değerlendirme sonuçları bölümler tarafından her yıl en geç Aralık ayının 15’ine kadar dekanlığa teslim edilir.

Dönem İçi, Ara Dönem ve Mezun durumunda olan öğrencilerin Stajlarının Teslimi: Öğrenciler dersleri kalmamış mezun durumda iseler veya dönem içinde ve ara dönemde yaptıkları staj defteri ve evraklarını stajı tamamladıkları aydan bir sonraki ayın ilk pazartesi günü alındı fişi karşılığında bölüm sekreterliğine teslim edecektir.

13. Teslim edilen defterler mezun durumundaki öğrenciler için 20 gün içinde okunur. Dönem arası öğrencilerin defterleri için 3 aylık zaman dilimi içerisinde değerlendirilmeler tamamlanır. Defterinizin değerlendirildiğini Obisisten görebilirsiniz. “Defterim ne zaman değerlendirilir?” diye komisyon üyelerini aramanıza gerek yoktur.

14. Öğrencilerin staj belgelerinde yazılı olan sorularına kesinlikle cevap verilmeyecektir.

Lütfen staj sekmesinin tamamını okumadan hiçbir komisyon üyesine soru sormayınız.

2024 yeni staj esasları aşağıda verilmektedir.

Gerekli Belgeler:

İş Yeri Staj Bilgi Formu (İSBF)

Staj defteri ön kapak

Staj Defteri Birinci sayfa

Staj Defteri Birinci sayfa (İngilizce)

Staj Defteri İkinci Sayfa

Staj Defteri İkinci Sayfa (İngilizce)

1. Staj Değerlendirme Formu

2. Staj Değerlendirme Formu

Staj yeri değerlendirme Anketi (Öğrenci dolduracak)

Stajyer Değerlendirme Anketi (İş yeri yetkilisi dolduracak)

Zorunlu staj formu: Bu belgeyi sadece işyeri isterse, işyerine teslim etmek için çıkartınız. Bölüm tarafından istenen bir belge değildir.