Eğitim Amaçları ve Hedefler

EĞİTİM AMAÇLARI VE HEDEFLER

MİSYON -Sistem yaklaşımını benimsemiş, bilimsel yöntemleri etkin kullanabilen, dinamik ortamlara uyum sağlayabilen, irdeleme ve sorgulama yönü gelişmiş, özgüvenli Endüstri Mühendisleri yetiştirmek -Endüstri Mühendisliği alanında Ulusal ve Uluslararası araştırmalar yaparak bilime ve literatüre katkıda bulunmak -Endüstri Mühendisliği yöntemlerini üretim ve hizmet sektörüne uygulayarak, Üniversite-Sanayi işbirliğine katkıda bulunmak ve bilgi akışı sağlamak. -Geribesleme mekanizmalarını aktif hale getirerek gerek akademik personel gerekse öğrencilerin sürekli kendini geliştirmesini teşvik etmek.

GÖREVİ- Sistem yaklaşımını benimsemiş, bilimsel yöntemleri etkin kullanabilen, dinamik ortamlara uyum sağlayabilen, irdeleme ve sorgulama yönü gelişmiş, özgüvenli Endüstri Mühendisleri yetiştirmek Endüstri Mühendisliği alanında Ulusal ve Uluslararası araştırmalar yaparak bilime ve literatüre katkıda bulunmak. Endüstri Mühendisliği yöntemlerini üretim ve hizmet sektörüne uygulayarak, Üniversite-Sanayi işbirliğine katkıda bulunmak ve bilgi akışı sağlamak. Geri besleme mekanizmalarını aktif hale getirerek gerek akademik personel gerekse öğrencilerin sürekli kendini geliştirmesini teşvik etmek. HEDEFİMİZ Ulusal ve uluslarası bilimsel platformlarda önde gelen üniversiteler, endüstri mühendisliği bölümleri ve sanayi kuruluşları tarafından verdiği eğitimin kalitesi, yaptığı bilimsel araştırmaları ve gerçekleştirdiği üniversite-sanayi işbirliği projeleri ile tanınmak, fark yaratmak ve öncü olmaktır.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM AMAÇLARI

1 Ulusal ve uluslararası alanda çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren özel şirketlerde ve kamu kurumlarında sistem yaklaşımı ile tasarım, planlama ve yönetim süreçlerinde stratejik pozisyonlarda görev alan Endüstri Mühendisleri yetiştirmek.

2 Endüstri Mühendisliği ve disiplinler arası alanda ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalarda yer alan, lisansüstü çalışmalar yapabilen, AR-GE merkezlerinde / üniversitelerde araştırmacı olarak toplumsal fayda yaratacak faaliyetlerde öncü görevlerde bulunan Endüstri Mühendisleri yetiştirmek.

3 Modern yaklaşımların ve ileri teknolojilerin kullanımını ve geliştirilmesini girişimcilik vasıfları ile bir araya getirerek ulusal stratejik hedeflere, topluma ve endüstriye katkı sağlayacak üretim veya hizmet sektörüne yönelik şirketler kurabilen Endüstri Mühendisleri yetiştirmek.

4 Takım çalışmalarında yer alan, lider rolü üstlenebilen, toplumsal sorumluluk ve meslek etiği bilincine sahip, yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyen Endüstri Mühendisleri yetiştirmek