Lisans Programı Hakkında

LİSANS PROGRAMI HAKKINDA

Endüstri Mühendisliği Bölümü, üretim ve hizmet sistemlerinin en iyi şekilde tasarlanması, yürütülmesi ve geliştirilmesinden sorumlu mühendislik dalıdır. Endüstri Mühendisleri sistemleri bir bütün olarak analiz eder, problemleri belirler, mühendislik prensipleri ve analitik yöntemleri kullanarak çözümler geliştirir. Bunu yaparken amacı, insan, makine, hammadde, enerji ve bilgi kaynaklarını etkin ve doğru şekilde kullanarak en iyi çözüme ulaşmaktır. Erciyes Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 1991 yılında kurulmuş ve ilk mezunlarını 1995 yılında vermiştir. Bölüm Endüstri ve Yöneylem Ana Bilim Dallarında farklı alanlarda uzmanlaşmış öğretim üyeleri ile hizmet vermektedir. Ayrıca, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı 2004 yılında, Endüstri Mühendisliği Doktora Programı ise 2013 yılında açılmıştır. Yüksek lisans öğrencileri ve akademisyenler çeşitli konular üzerinde yaptıkları ileri araştırmalar ile bilime katkıda bulunmaktadırlar. Bölüm öğretim üyeleri bilimsel çalışma ve faaliyetlerinin yanı sıra çeşitli üretim ve hizmet sektörlerinde danışmanlık hizmetleri ve uygulama projeleri gerçekleştirerek üniversite-sanayi işbirliğine önemli katkılarda bulunmaktadır. 2009 Güz Döneminden itibaren ikinci öğretim programı faaliyete geçmiştir. Lisans öğrencileri üretim sistemlerinin incelemesi ve endüstri mühendisliği yöntemlerinin uygulandığı proje hazırlama çalışmalarını içeren toplam 2 dönem yaz stajı yapmaktadırlar. Yapılan staj projelerine öğretim üyeleri de destek verebilir. Öğrenciler yaptıkları stajlar ve derslerde verilen uygulama projeleri ile teorik bilgilerini üretim ve hizmet sektöründe uygulama fırsatı bulabilmekte ve deneyim kazanmaktadırlar.

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ NEDİR?

Endüstri Mühendisliği, üretim ve hizmet sistemlerinin en iyi şekilde tasarlanması, yürütülmesi ve geliştirilmesinden sorumlu mühendislik dalıdır. Endüstri Mühendisleri sistemleri bir bütün olarak analiz eder, problemleri belirler, mühendislik prensipleri ve analitik yöntemleri kullanarak çözümler geliştirir. Bunu yaparken amacı, insan, makina, hammadde, enerji ve bilgi kaynaklarını etkin ve doğru şekilde kullanarak en iyi çözüme ulaşmaktır.

iŞ OLANAKLARI NELERDİR?

Endüstri Mühendisliği, belirli bir sektör ve faaliyet alanı ile sınırlı değildir. Endüstri Mühendisleri çok çeşitli işlerde çalışabilme esnekliğine ve fırsatına sahiptir. Bunlardan bazıları; -Yönetim ve yönetim danışmanlığı -Proje yönetimi -Üretim sektöründe planlama, kalite kontrol, araştırma-geliştirme (Ar-Ge) vb. mühendislik görevleri -Hizmet sektöründe (bilişim, finans, sağlık, turizm, ulaştırma vb.) karar mekanizmalarında yer alabilirler.