Stajyer Öğrenci Protokolü

Mühendislik Fakültesi Dekanlığı tarafından özel ve kamu sektöründeki (Erciyes Anadolu Holding, KASKİ, TUSAŞ ve YATAŞ gibi) kuruluşlarla yapılmış olan stajyer öğrenci programı protokolüne göre programa katılmaya hak kazanan öğrencilerin staj kabul formunu ilgili firmaya imzalatıp onaylattıktan sonra staj danışmanlarına onaylatmaları gerekmektedir. Onaylı evrakı daha sonra dekanlığa teslim etmeleri gerekmektedir. (Bu program normal stajlar ile karıştırılmamalıdır, protokol imzalanmış firmalarda uzun dönem yapılan stajlar için geçerlidir.)