Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet Koşulları

Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan öğrenciler Endüstri Mühendisi unvanını alırlar. Bir öğrencinin Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olabilmesi için tâbi olduğu müfredattaki bütün derslerini başarması, toplam öğrenim süresinde en az 240 AKTS’lik ders alması ve genel not ortalamasının (GANO) 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.