Yönetim

Yönetim
Bölüm Başkanı
Akademik Kurul Üyesi


Erasmus Temsilcisi
İntibak Komisyonu
Bölüm Web Sorumlusu
Bölüm Ders Bilgi Paketi Sorumlusu
Bölüm Kulüp Danışmanı
Bölüm Katalog Sorumlusu
Mevlana / Farabi Temsilcisi
Mezuniyet Komisyonu
Bölüm Sekreteri