Sıkça Sorulan Sorular

Staj işletmesinden alacağınız evrakla birlikte OBİSİSten başvuru yapmanız gerekmektedir. Aldığınız evrağı komisyon üyelerine teslim etmediğiniz takdirde sigortanız yapılmaz.

Evet yapılabilir. Sadece 1. Staj yapılmadan 2. Staj yapılamaz. Öğrenci 1. Stajın bitiminde isterse hemen 2. Stajını farklı bir firmada yapabilir. 1. Stajdan kalması durumunda 2. Staj geçerliliğini yitirmez.

Hayır yapılamaz. Ancak aynı firma bünyesinde farklı üretim usulleri içeren tesislerde olmak koşulu ile yapılabilir. ( Örn: 1. Staj Vestel TV üretimi, 2. Staj Vestel Buzdolabı Üretimi gibi…)

Eğer 12 gün red gelen staj 1. Staj ise 1. Staj içeriğinde bulunan sorulara staj yönetmeliğinde belirtildiği şekilde cevap vermelisiniz. Eğer reddedilen staj 2. Staj ise 1 proje yapmanız ve defteri hazırlamanız yeterlidir.

Yeni bir firma bulup, başvuru sürecine baştan başlamalı ve tekrar staj yapmalısınız.

USP kapsamında sigortalar zorunlu stajınız bitse bile yapılır.

Sadece 2. Öğretim öğrencileri saat 5’ten önce dersleri yoksa dönem içinde staj yapabilirler.

Birinci staj en erken dördüncü yarıyıl sonrası yaz döneminde, ikinci staj en erken altıncı yarıyıl sonrası yaz döneminde yapılabilmektedir. Staj takvimi her eğitim-öğretim döneminde akademik takvimde belirtilmektedir.

Öncelikle bölümümüzde üretim ve hizmet stajı şeklinde bir ayrım yoktur. Sadece birinci ve ikinci staj şeklinde ayrım vardır. Birinci staj yapılamadan ikinci staj yapılamaz. Fakat ikinci stajın yapılabilmesi için birinci stajın açıklaması veya birinci stajdan başarılı olunması zorunluluğu yoktur. İlgili staj konuları bölüm sitemizdeki “Eğitim-Öğretim>Staj” sekmesindeki bilgilerden rahatlıkla erişilebilir.

Staj başvurusu, öğrencinin belirlediği staj başlangıç tarihinin en erken 20 en geç 5 iş günü öncesinden yapılarak staj danışmanlarına teslim edilmelidir.

Her dönemin kendine ait akademik takvimdeki staj başlangıç tarihi dikkate alınacaktır. Stajlar sınavlarla çakışmamalıdır. Akademik takvimde bazen bütünleme tarihleri ile çakışacak şekilde staj dönemi belirlenir. Ancak bu durumda staj sınavla çakışacak şekilde yapılabilir.

Staj başvurusu OBİSİS staj sekmesinden yapılmalıdır. İlgili yerler eksiksiz ve hatasız doldurulmalıdır. 

Zorunlu staj formu; sigortanın üniversite tarafından yapıldığını gösteren bir evraktır. Staj yapacak bütün öğrencilerin tedarik etme zorunluluğu yoktur. Bazı işletmeler, bu evrakı talep ederken bazı işletmeler de talep etmezler. Bölüm tarafından istenen staj için gerekli bir evrak değildir. Zorunlu staj formu işletmede kalacaktır.

Firma ile staj tarihlerinizi ayarlamanız gerekmektedir. Eğer rastgele bir tarih girerseniz geri değiştirmeniz mümkün değildir. İlgili staj başvurunuz iptal edildikten sonra yeni başvuru yapabilirsiniz. OBİSİS üzerinden başvurularda staj yapılacak tam tarih yazılmalıdır. Çünkü sigorta prim işlemleri bu tarihlere göre yapılacaktır. Eğer OBİSİS’ teki tarih ile staj yaptığınız tarih uyuşmuyorsa, işletmede staj yaptığınız sürede sigortalı olunmadığı anlamına gelir. İş kazası gibi durumlarda sigortasız personel çalıştırma riskinden dolayı bu durumu işletme de kabul etmez.

Öğrenci OBİSİS’ten başvuru yaptıktan sonra ekranda çıkan OBİSİS başvuru dilekçesinin çıktısını alıp imzalar. İş yeri staj bilgi formunu (İSBF) doldurarak ve firma ile ilgili yerleri firmaya doldurtarak firmaya imzalatır. İki yıl içerisinde İş Sağlığı ve Güvenliği I veya II (İSG-I veya İSG-II) dersini almış olduğuna dair transkriptini temin eder. Bu evrakları web sayfası staj sekmesinde bulunan evrak yükleme linkine yükler. İlgili evraklar Staj Komisyonunca değerlendirilerek staj başvurusu onaylanır veya reddedilir. Normal dönem staj hakkında bilgi edinmek isteyen öğrenciler, bölümümüz web sitesindeki “Eğitim-Öğretim>Staj” sekmesinden staj ile alakalı her türlü bilgi ve evraka ulaşabilirler.

Zorunlu staj belgesi dışında belge verilememektedir.

 Her dönemin kendine ait akademik takvimdeki staj başlangıç tarihi dikkate alınacaktır. Stajlar sınavlarla çakışmamalıdır. Akademik takvimde bazen bütünleme tarihleri ile çakışacak şekilde staj dönemi belirlenir. Ancak bu durumda staj sınavla çakışacak şekilde yapılabilir.