Program Amaçları


Erciyes Üniveristesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü,

  • Geribesleme mekanizmalarını aktif hale getirerek gerek akademik personel gerekse öğrencilerin sürekli kendini geliştirmesini teşvik etmek.

  • Endüstri Mühendisliği yöntemlerini üretim ve hizmet sektörüne uygulayarak, Üniversite-Sanayi işbirliğine katkıda bulunmak ve bilgi akışı sağlamak.

  • Endüstri Mühendisliği alanında Ulusal ve Uluslararası araştırmalar yaparak bilime ve literatüre katkıda bulunmak

  • Endüstri Mühendisliği alanındaki gelişmeleri takip edebilen, sistem yaklaşımını benimsemiş,  bilimsel yöntemleri etkin kullanabilen, dinamik ortamlara uyum sağlayabilen, irdeleme ve sorgulama yönü gelişmiş, özgüvenli Endüstri Mühendisleri yetiştirmek