Duyurular

1. Seçmeli ders almak isteyen öğrencilerden ortalaması 3.20 ve üzeri olan öğrenciler almak istedikleri dersin kotası dolmuş olsa bile danışmanları ile görüşerek 06/02/2019 Çarşamba mesai bitimine kadar istedikleri seçmeli dersi alabilirler.

2. Derslerin kotası dolduğu zaman, bölüm başkanlığınca gerekli görüldüğü takdirde, her gün saat 14:30'da kota artırımı yapılacaktır.

3. Kotası dolan dersleri almak için danışmanlarla veya dersin sorumlu öğretim elemanı ile özel olarak görüşme yapmanıza gerek yoktur.