Duyurular

Aşağıda numarası ve ismi belirtilen öğrencilerin 31 Aralık 2018 Pazartesi günü 13:00-14:45 arasında Arş. Gör. Ahmet ALÇI ile stajları hakkında görüşmesi gerekmektedir.

1030315835 Hamza ULU

1030315868 Harun CORCU

1030315899 Ali Fahreddin ALTINOK

1030316035 Ennur ATEŞ

1030320464 Mehmet Onur POLAT