Yüksek Lisans Eğitim Planı

Güz Yarıyılı

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

Zorunlu/Seçmeli

ECTS

ENM 500

Seminer

0

2

0

Zorunlu

0

ENM 501

Mühendislik Matematiği

3

0

3

Seçmeli

7,5

ENM 503

Mühendislik Optimizasyonu

3

0

3

Seçmeli

7,5

ENM 505

Çizge Teorisi

3

0

3

Seçmeli

7,5

ENM 507

Karar Analizleri

3

0

3

Seçmeli

7,5

ENM 509

Benzetim Modelleme

3

0

3

Seçmeli

7,5

ENM 511

Sistem Güvenilirliği

3

0

3

Seçmeli

7,5

ENM 513

Envanter Kontrol Teorisi

3

0

3

Seçmeli

7,5

ENM 515

Tesis Yeri Seçimi ve Düzenlemede İleri Konular

3

0

3

Seçmeli

7,5

ENM 517

Bulanık Sistemler ve Kontrol

3

0

3

Seçmeli

7,5

ENM 519

İmalatta Yapay Sinir Ağları

3

0

3

Seçmeli

7,5

ENM 521

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi

3

0

3

Seçmeli

7,5

ENM 523

İleri Sistemler Analizi ve Tasarımı

3

0

3

Seçmeli

7,5

ENM 525

Yapay Zeka

3

0

3

Seçmeli

7,5

ENM 527

Araştırma Yöntemleri

3

0

3

Seçmeli

7,5

ENM 529

Deneysel Tasarım

3

0

3

Seçmeli

7,5

ENM 535

Makine Öğrenme Teknikleri  

3

0

3

Seçmeli

7,5

ENM 800

Tez Çalışması

-

-

-

Zorunlu

30

YBD 501

İngilizce- I

6

0

6

Seçmeli

0

ENM 801

Uzmanlık Alan Dersi

4

0

0

Zorunlu

0

 

Bahar Yarıyılı

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

Zorunlu/Seçmeli

ECTS

ENM 500

 Seminer

0

2

0

Zorunlu

0

ENM 502

İmalat Sistemlerinin Performans Analizi

3

0

3

Seçmeli

7,5

ENM 504

Kuyruk Teorisi

3

0

3

Seçmeli

7,5

ENM 506

İleri Mühendislik Ekonomisi

3

0

3

Seçmeli

7,5

ENM 508

Stokastik Süreçler

3

0

3

Seçmeli

7,5

ENM 510

Yalın Üretim Sistemlerinin Tasarımı ve Analizi

3

0

3

Seçmeli

7,5

ENM 512

Sıralama ve Çizelgeleme Teorisi

3

0

3

Seçmeli

7,5

ENM 514

Doğrusal Olmayan Programlama

3

0

3

Seçmeli

7,5

ENM 516

Kalite Mühendisliği

3

0

3

Seçmeli

7,5

ENM 518

Tahmin ve Zaman Serileri Analizi

3

0

3

Seçmeli

7,5

ENM 520

Yöneylem Araştırmasında Deterministik Modeller

3

0

3

Seçmeli

7,5

ENM 522

İmalat Stratejileri

3

0

3

Seçmeli

7,5

ENM 524

Girdi-Çıktı Analizleri

3

0

3

Seçmeli

7,5

ENM 526

Çok Kriterli Karar Verme

3

0

3

Seçmeli

7,5

ENM 528

Sezgisel Araştırma

3

0

3

Seçmeli

7,5

ENM 531 Veri Madenciliğinde İleri Teknikler3Seçmeli   7,5

ENM 533

 Üretim Sistemlerinin Modellenmesi Seçmeli 7,5 
 

ENM 534

 

Bulanık Kombinatoryal Optimizasyon

 

3

 

0


3

 

Seçmeli

 

7,5

 

ENM 536

 

Tedarik Zinciri Yönetiminde Sayısal Modeller

 3


0

 
 

3

 

Seçmeli

 

7,5

ENM 800

Tez Çalışması

-

-

-

Zorunlu

30

YBD 502

İngilizce- II

6

0

6

Seçmeli

0

ENM 801

Uzmanlık Alan Dersi

4

0

0

Zorunlu

0

 
Bilimsel Hazırlık Programı

Güz Yarıyılı

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

Zorunlu/Seçmeli

ENMBHZ 209

İstatistik ve Olasılık I

4

0

4

Zorunlu

ENMBHZ 309

Üretim Planlama ve Kontrol I

3

0

3

Zorunlu

ENMBHZ 311

Yöneylem Araştırması I

4

0

4

Zorunlu

ENMBHZ 314

Sistem Simülasyonu

4

0

4

Zorunlu

 

Bahar Yarıyılı

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

Zorunlu/Seçmeli

ENMBHZ 208

İstatistik ve Olasılık II

4

0

4

Zorunlu

ENMBHZ 310

Üretim Planlama ve Kontrol II

3

0

3

Zorunlu

ENMBHZ 312

Yöneylem Araştırması II

4

0

4

Zorunlu