Yüksek Lisans - Program Yeterlilikleri

1- Matematik, fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi


2- Deney tasarlama ve yapma ile deney sonuçlarını yorumlama becerisi


3- İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı veya süreci tasarımlama


4- Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi


5- Mühendislik problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi


6- Mesleki ve etik sorumluluk bilinci


7- Mühendislik çözümlerinin evrensel ve toplumsal boyutlarda etkinliklerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim


8- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci


9- Mühendislik problemlerini tanımlayabilme, çözüm yöntemi geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama ve geliştirebilme becerisi


10- Çalışmalarını ulusal ve uluslararası ortamlarda yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi