Staj Başvurusunda İzlenecek Adımlar

1. Öğrenci, staj yapmaya uygun bir staj yeri bulur. Eğer staj yapılacak yer zorunlu staj formu isterse bu form staj danışmanına imzalattırılır.

2. Öğrenci, İşyeri Staj Bilgi Formunu işyerine doldurtur ve imzalatır.

3. Öğrenci, son 2 yıl içerisinde alınmış İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası (konferanslarda alınan 2 saatlik katılım belgeleri sayılmamaktadır) veya son 2 yıl içerisinde İSG dersini başarıyla tamamladığında dair transkript getirir.

4. OBİSİS’ten staj ile alakalı başvurusunu gerçekleştirir ve başvuru yapınca ortaya çıkan formun çıktısını alır ve imzalar.

5. Staj danışmanına İşyeri Staj Bilgi Formu, OBİSİS’ten alınan staj başvuru belgesi ve İSG sertifikası(veya transkript) staj başlama tarihinden en geç 5 iş günü önceye kadar getirilir.

6. Başvuru tarihinin kaçırılmaması, başvurunun uygun bulunması ve eksik belge/imza bulunmaması durumunca staj başvurusu onaylanır.

7. Staja başlamadan önce öğrenci,  OBİSİS’ten Staj Sicil Fişi çıktısı ve işyeri isterse SGK sigorta belgesi çıktısı alır. Bu belgeleri işyerine teslim eder.

8. Öğrenci stajını yapar ve staj defteri oluşturur.

(YENİ) 9. Öğrenci staj defterine ek olarak staj yeri değerlendirme anketi ve stajyer değerlendirme anketini staj defteriyle birlikte getirir. Bu anketleri bölüm sitesinden bulabilirsiniz.

10. Staj defterini eksiksiz(formata uygun, imzalar tam, sicil fişi eklenmiş) bir biçimde bölüm sekreterliğine teslim eder.

11. Öğrencinin stajı komisyondaki biri tarafından değerlendirilir ve sisteme girilir. Öğrenciler kabul/ret durumunu OBİSİS’ten takip edebilirler.

 STAJ DANIŞMANLARI

Sınıf

Staj Danışmanı

2. Sınıf 1. Öğretim

Arş. Gör. Ahmet Alçı

2. Sınıf 2. Öğretim

Arş. Gör. Ahmet Alçı

3. Sınıf 1. Öğretim

Arş. Gör. Berrin Atalay

3. Sınıf 2. Öğretim

Arş. Gör. Berrin Atalay

4. Sınıf 1. Öğretim

Arş. Gör. Salh Himmetoğlu

4. Sınıf 2. Öğretim

Arş. Gör. Salih Himmetoğlu

Staj ile alakalı bilgilere ve dosyalara ulaşmak için bölüm sitesindeki staj sekmesine ve belgeler sekmesine girebilirsiniz.

(Endüstri Mühendisliği Bölüm Sitesi > Eğitim & Öğretim > Staj)

(Endüstri Mühendisliği Bölüm Sitesi > Eğitim & Öğretim > Belgeler > Staj)