Program Yeterlilikleri

Program Yeterlilikleri

Bölüm akademisyenlerinin farklı araştırma konuları üzerinde uzmanlaşmış olması, öğrencilere bitirme ödevi, proje ve lisansüstü tez çalışmaları için farklı seçenekler sunmaktadır. Endüstri Mühendisliği sistemler ile ilgilendiği için pek çok mühendislik  ve işletme dalı ile disiplinlerarası çalışma yapmak mümkündür. Bilimsel ve teknolojik esaslara uygun hazırlanmış müfredat programınına ek olarak öğrencilere sunulan ingilizce hazırlık eğitimi ve bir kısım derslerin ingilizce işlenmesi mezunlarımızın yurt içi ve yurt dışında saygın kurum ve kuruluşlarda çalışma imkanı bulabilmesini sağlamaktadır. Mevcut laboratuar imkanları ve yazılımlar ile bir çok bilgisayar ve sayısal uygulama gerçekleştirmek mümkündür.


Program Yeterlilikleri

1- Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kullanarak sistemlerin problemlerini tespit etme, analiz etme ve uygun teknikleri kullanarak çözebilme yetkinliğine sahip olmak,

2- Sistem ya da süreci analiz etme ve tasarlama becerisine sahip olma, imalat ve servis işlemlerinin bütün bileşenlerini ve tedarik zinciri ile bağlantılarını anlayabilmek,

3- Problem çözümü için uygun model yaklaşımlarını belirleme ve uygulama, stokastik davranışları açıklama ve duyarlılık analizini uygulama becerisine sahip olmak,

4- Çok disiplinli takımların elemanı olarak görev alabilme, takımın rollerini, avantajlarını, dezavantajlarını ve dinamiklerini anlayabilme, takım projelerinde başarılı deneyimler kazanabilme becerisine sahip olmak,

5- Karmaşık tasarım problemlerini, ekonomiklik, verimlilik, çevre ve sosyal etkileri dikkate alarak çözebilecek teorik ve pratik bilgilere sahip olmak,

6- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme, kendini sürekli yenileme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine becerisine sahip olmak,

7- Teorik araştırmaları inceleme, analiz etme ve özgün değeri olan yeni araştırma problemlerini tespit edebilme yeteneğine sahip olmak,

8- Endüstri Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama yetkinliğinde olmak,

9- Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurma özelliğine sahip olma, alanıyla ilgili uluslar arası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından gerekli yabancı dil bilgisine sahip olmak,

10- Etik ve etik olmayan davranışlar arasındaki farkı ayırt edebilme ve etik davranışlar sergileme konusunda beceri sahibi olmak.