Program Eğitim Amaçları

Eğitim amaçları;

1)Endüstri Mühendisliği alanındaki gelişmeleri takip edebilen, sistem yaklaşımını benimsemiş, bilimsel yöntemleri etkin kullanabilen, dinamik ortamlara uyum sağlayabilen, irdeleme ve sorgulama yönü gelişmiş, özgüvenli Endüstri Mühendisleri yetiştirmek,

2)Modern üretim sistemleri, optimizasyon yöntemleri, finans, bilişim teknolojileri ve veri analizi alanlarında uzmanlaşan, ulusal ve uluslararası platformlarda araştırmalar yaparak bilimsel ve sektörel katkı sağlayan bireyler yetiştirmek,

3)Geri besleme mekanizmalarını aktif hale getirerek gerek akademik personel gerekse öğrencilerin sürekli kendini geliştirmesini teşvik etmek