Görev & Hedef

GÖREVİMİZ

Sistem yaklaşımını benimsemiş,  bilimsel yöntemleri etkin kullanabilen, dinamik ortamlara uyum sağlayabilen, ir.deleme ve sorgulama yönü gelişmiş, özgüvenli Endüstri Mühendisleri yetiştirmek

Endüstri Mühendisliği alanında Ulusal ve Uluslararası araştırmalar yaparak bilime ve literatüre katkıda bulunmak.

Endüstri Mühendisliği yöntemlerini üretim ve hizmet sektörüne uygulayarak, Üniversite-Sanayi işbirliğine katkıda bulunmak ve bilgi akışı sağlamak.

Geri besleme mekanizmalarını aktif hale getirerek gerek akademik personel gerekse öğrencilerin sürekli kendini geliştirmesini teşvik etmek.


HEDEFİMİZ

Ulusal ve uluslarası bilimsel platformlarda önde gelen üniversiteler, endüstri mühendisliği bölümleri ve sanayi kuruluşları tarafından verdiği eğitimin kalitesi, yaptığı bilimsel araştırmaları ve gerçekleştirdiği

üniversite-sanayi işbirliği projeleri ile tanınmak, fark yaratmak ve öncü olmaktır.