Doktora Eğitim Planı

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DOKTORA DERSLERİ

GÜZ YARIYILI

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

Zorunlu

/Seçmeli

ECTS

ENM 600

SEMİNER

0

2

0

Zorunlu

4

ENM 601

Tedarik Zinciri Ağlarının Tasarımı

3

0

7,5

Seçmeli

7,5

ENM 603

Çok Amaçlı Karar Vermede İleri Yöntemler

3

0

7,5

Seçmeli

7,5

ENM 605

İleri Güvenilirlik Modelleri

3

0

7,5

Seçmeli

7,5

ENM 607

Kombinatoryal Optimizasyon

3

0

7,5

Seçmeli

7,5

ENM 609

Nitelik Tabanlı Tasarım ve Üretim

3

0

7,5

Seçmeli

7,5

ENM 611

Depolama Sistemleri

3

0

7,5

Seçmeli

7,5

ENM 613

Endüstri Mühendisliği için İleri Matematik

3

0

7,5

Seçmeli

7,5

ENM 615

Kesikli Optimizasyon

3

0

7,5

Seçmeli

7,5

ENM 617

Robust Optimizatıon

3

0

7,5

Seçmeli

7,5

ENM 619

Metasezgiseller

3

0

7,5

Seçmeli

7,5

ENM621

Tesis Yeri Seçimi

3

0

7,5

Seçmeli

7,5

ENM 623

Tedarik Zinciri Yönetiminde Analitik Modeller

3

0

7,5

Seçmeli

7,5

END 697*

TEZ ÇALIŞMASI

-

-

-

Zorunlu

25

END 9XX**

UZMANLIK ALAN DERSİ

4

0

0

Zorunlu

5

EGB 601***

GELİŞİM VE ÖĞRENME

3

0

3

Seçmeli

4

EGB 602***

ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME

3

2

4

Seçmeli

5
BAHAR YARIYILI

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

Zorunlu

/Seçmeli

ECTS

END 602

Tersine Lojistik

3

0

7,5

Seçmeli

7,5

END 604

Çok Değişkenli İstatistik

3

0

7,5

Seçmeli

7,5

END 606

İleri Stokastik Modeller

3

0

7,5

Seçmeli

7,5

END 608

Yatırım Karar Modeli

3

0

7,5

Seçmeli

7,5

END 610

Proses Planlamada İleri Konular

3

0

7,5

Seçmeli

7,5

END 612

Konveks Analizler

3

0

7,5

Seçmeli

7,5

END 614

Yapay Sinir Ağları

3

0

7,5

Seçmeli

7,5

END 616

Şebeke Optimizasyonu

3

0

7,5

Seçmeli

7,5

END 618

Bütünleşik Lojistik

3

0

7,5

Seçmeli

7,5

ENM 620

Simülasyon

3

0

7,5

Seçmeli

7,5

ENM 622

Stokastik Optimizasyon

3

0

7,5

Seçmeli

7,5

ENM 624

Çizelgeleme

3

0

7,5

Seçmeli

7,5

ENM 626

Bulanık Mantık ve Modelleme

3

0

7,5

Seçmeli

7,5

ENM 628

Makine Öğrenmesi

3

0

7,5

Seçmeli

7,5

END 698*

TEZ ÇALIŞMASI

-

-

-

Zorunlu

25

END 9XX**

UZMANLIK ALAN DERSİ

4

0

0

Zorunlu

5

EGB 601***

GELİŞİM VE ÖĞRENME

3

0

3

Seçmeli

4

EGB 602***

ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME

3

2

4

Seçmeli

5
**
 END 9XX Uzmanlık Alan Dersi, Enstitü Kurulunun 03.05.2005 tarih ve 03 sayılı toplantısında alınan kararı doğrultusunda yürütülür ve kodlanılır.


*** Tüm öğrenciler tarafından tez çalışmaları sırasında alınması gereken, doktora programı için öngörülen ders yüküne dahil edilmeyen ve not ortalamasına katılmayan derslerdir. Herhangi bir yarıyılda alınıp başarılmalıdır.