Çift Anadal Programı

Çift Anadal Programı

Çift Anadal programının amacı anadal lisans programlarına devam eden başarılı öğrencilerin, aynı zamanda başka bir bölüm veya birimin eğitim-öğretim programına devam ederek ikinci bir lisans diploması almalarına veya aynı birim içinde başka bir lisans programına geçiş yapabilmelerine olanak sağlamaktır.

 

Başvurular, eğitim-öğretim yılı başlamadan en geç bir ay önce yapılır ve başvurulan programın önerisi, ve en geç eğitim-öğretim yılının ilk haftasının sonuna kadar sonuçlandırılır.  
Bir öğrencinin çift anadal ikinci lisans programına başvurabilmesi için anadal programına kayıt yaptırmış olduğu yıl ÖSYM tarafından yapılan sınavdan çift anadal ikinci lisans programı yapacağı programın en az o yılki taban puanına eşit ve aynı türden puan almış olması gerekir.  
Ayrıca başvurduğu döneme kadar anadal programındaki tüm dersleri başarıyla tamamlamış ve kredili derslerinin genel not ortalamasının en az 3 (üç) ve anadal lisans programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarıyla ilk % 20' sinde bulunması gerekir.

  
Öğrenciler üçüncü, veya beşinci yarıyılda çift anadal ikinci lisans programına devam etmeğe başlarlar.

Çift anadal ikinci lisans programına başvuran bir öğrenci, kendi anadalındaki mezuniyet kredisine ek olarak, anadal ve çift anadal ikinci lisans programının ortak dersleri dışında kalmak kaydıyla, en az 36 kredilik ders almak ve başarmak zorundadır.


Öğrencinin anadal programındaki başarısı ve mezuniyeti, çift anadal ikinci lisans programından hiçbir şekilde etkilenmez, ancak öğrencinin çift anadal ikinci lisans programına devam için, anadalındaki genel not ortalamasının en az 2.00 olmasına bağlıdır.  

2019-2020 ÖĞRETİM YILI ÇİFT ANADAL EĞİTİM PLANI ( İnşaat - Mekatronik Müh. için)

2018-2019 ÖĞRETİM YILI ÇİFT ANADAL EĞİTİM PLANI