Bölüm Başkanının Mesajı

Sevgili Öğrenciler;
Mühendislik biliminin ışığında yaratıcı ve yenilikçi yeteneklerle;
• Organizasyonlar tasarlama, planlama, organize etme, yöneltme ve denetleme, 
• Bireylerarası ilişkiler ve örgütsel davranışlar üzerinde durarak çalışanları yönetime katma,• Sistem amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik kararlarda verileri ve analitik teknikleri kullanma, Endüstri Mühendisliğini diğer mühendislerden ayrıcalıklı kılan temel özelliklerdir. Endüstri Mühendisi olmak, bir organizasyonda insan, hammadde, makine, para, enerji ve bilgi gibi kaynakları etkin ve doğru kullanarak problemlere en iyi çözümler aramaktır.

Günümüzün üretim sistemlerini derinden etkileyen ekonomik ve teknolojik gelişmeler, kıt olan kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını çok önemli hale getirmiştir. Bu nedenle, Endüstri Mühendisliği programı, üretim sistemlerinin analizi ve tasarımı, kurumsal kaynak planlama, kalite kontrol, yöneylem araştırması, benzetim, tesis planlama, yalın imalat, tedarik zinciri yönetimi, bilgi yönetimi, envanter yönetimi, iş bilimi gibi bilim dallarında en son güncel konuları içermektedir.

Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü olarak amacımız, öğrencilerimizi ihtiyaç duyacağı her türlü güncel bilgi ile donatmak, sosyal ve kültürel yönden gelişmelerini sağlamak ve sürekli kılmaktır.

Saygılarımla,

Prof.Dr. Mithat ZEYDAN

Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı