Bitirme Ödevi

BİTİRME ÖDEVİ VE ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMA DERSLERİ İLE İLGİLİ İLKELER

1-       Mühendislik Fakültesi öğrencileri, bir mühendislik probleminin çözümü veya bir projenin hazırlanması şeklinde “Bitirme Ödevi” yapmakla yükümlüdür. Üstten ders alanlar hariç, son sınıftan ders alabilecek durumda olan öğrenciler bitirme ödevini ilgili müfredat döneminde alabilirler. “Bitirme Ödevi”, beklemeli öğrenciler için her iki yarıyılda da açılır.

2-       Bitirme Ödevi ve Endüstri Mühendisliği Uygulama dersleri ile ilgili hocaların kotaları doğrultusunda Öğrenciler kayıt yenileme haftası içinde 30 Eylül’e kadar aşağıdaki verilen danışman atama formunu doldurup, çalışmak istediği hocaya imzalatarak kayıt danışmanlarına teslim etmeleri gerekmektedir. Teslim edilen formlar Bölüm Başkanlıklarınca değerlendirilerek sonuçlar öğrencilere duyurulacaktır. Form teslim etmeyen öğrencilere danışman ataması bölüm başkanlığınca öğretim üyelerinin kotaları göz önüne alınarak yapılacaktır.

3-         Öğrencilerin Bitirme Ödevini alabilmeleri için bir sonraki döneme (bahar dönemine) dersinin kalmaması gerekmektedir.

4-         Bitirme Ödevi ve Endüstri Mühendisliği Uygulama derslerini aynı dönemde alacak öğrenciler bu dersleri aynı öğretim üyesinden alamazlar.

5-         Bitirme Ödevi için oluşturulacak gruplarda en fazla 3 kişi olmalıdır.

6-         Bitirme ödevi için yarıyıl sonu sınav puanı danışman hocasının yanında bitirme sunum jürilerindeki hocalarının değerlendirmeleri doğrultusunda belirlenir.

7-                      Öğrencilerimiz Bitirme Ödevini bölüm sitesinde aşağıda linki verilen yazım kılavuzunu dikkate alarak hazırlayacaklardır.


Bitirme Ödevi Yazım Kılavuzu


 Bitirme ödevi atama formu