Bilgisayar Laboratuarı

  • Laboratuvar Adı:

    Bilgisayar Laboratuarı

  • Konum:

    ERÜ Mühendislik Fakültesi X Blok Y.Kat

  • Paylaş:

Laboratuvar Hakkında

Bölüm bilgisayar laboratuarında, öğrencilerin ders, proje ve uygulama çalışmaları için kullandığı optimizasyon, benzetim, kurumsal kaynak planlama, sistem analizi vb. konulara ait lisanslı yazılımların ve internet imkânının olduğu gelişmiş bilgisayarlar mevcuttur.

Mevcut Lisanslı Yazılımlar:


Arena 9.0: Üretim ve hizmet sistemlerinin modellenerek simülasyonunun yapılmasını sağlayan bir yazılımdır.

GAMS: Genel Cebirsel Modelleme Sistemi (GAMS), özellikle büyük ve karmaşık doğrusal, doğrusal olmayan ve karma tamsayılı optimizasyon problemleri için tasarlanmıştır.

AIMMS: Optimizasyon tabanlı yöneylem araştırması uygulamaları ve ileri seviye planlama sistemleri kurmakta kullanılan bir uygulamadır.

PolyAnalyst 5.0: Otomatik veri analizi için birçok metodu barındıran güçlü bir veri madenciliği sistemidir.

ProModel 7.5: ProModel, özellikle üretim sistemlerinin benzetiminde kullanılan, kesikli ve sürekli olay modellemesi yapabilen, kullanımı ve öğrenmesi kolay, bütün Microsoft Windows platformlarında çalışan bir benzetim yazılımıdır.

Cplex 12.1: Optimizasyon problemlerini, özellikle kesikli ve kombinatoryal optimizasyon problemlerinin çözümünde kullanılmaktadır. Çağrılabilir kütüphanesi sayesinde bir çok program ile entegre olabilmektedir. 


Palisade Decision Tools 5.5: Risk ve belirsizlik altında karar verme problemlerinin çözümü için kullanılan  Microsoft Excelde çalışan entegre edilmiş programlar topluluğudur.

1-@RISK: Monte Carlo benzetimi, 
2-PrecisionTree : Karar ağacı, 
3-TopRank: Duyarlılık analizi, 
4-StatTools: İstatistiksel analiz ve tahmin, 
5-Neural tools: Tahmin edici yapay sinir ağları, 
6-Evolver: Optimizasyon 
7-Risk optimizer: Optimizasyon
için kullanılmaktadır.
 

Laboratuvar Sorumluları

# Ekipman Adı Ekipman Tanımı Adet