Duyurular

SEÇMELİ DERSLER
Ders Kodu Ders Adı T P K Dersi Verecek Öğretim Elemanı
ENM 307  Girişimcilik 2 0 3 DR. ÖĞRT. ÜYESİ FEYZA GÜRBÜZ
ENM 313  Toplam Verimli Bakım 2 0 3 DOÇ. DR. ERCAN ŞENYİĞİT
ENM 322 Finansal Yönetim 2 0 3 DR. ÖĞRT. ÜYESİ TALİP TORUN
ENM 351  Matlab İle Problem Çözümlemeye Uyg. Giriş 2 0 3 DOÇ. DR. BEKİR YILDIRIM
ENM 377  Endüstriyel Psikoloji ve Sosyoloji 2 0 3 ÖĞRT. GÖR. MUSTAFA ATAK
ENM 390 6 Sigma 2 0 3 DOÇ. DR. ADEM GÖLEÇ 
ENM 391 Matematiksel Modelleme ve Uyg.  2 0 3 PROF. DR. EMEL KIZILKAYA AYDOĞAN
ENM 396  Veri madenciliği 2 0 3 PROF. DR. LALE ÖZBAKIR
ENM 404  Proje Yönetimi 2 0 3 PROF. DR. LALE ÖZBAKIR
ENM 424 Endüstriyel Otomasyon  2 0 3 DOÇ. DR. HAMDİ TAPLAK
ENM 458 ArGe İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi 2 0 3 PROF. DR. MUSTAFA ALÇI
ENM 463  Tedarik Zinciri Yönetimi  2 0 3 DOÇ. DR. İBRAHİM DOĞAN 
ENM 464  Yönetim Bilişim Sistemleri 2 0 3 DR. ÖĞRT. ÜYESİ FEYZA GÜRBÜZ
ENM 469  Optimizasyonda Sezgisel Yöntemler 2 0 3 DR. ÖĞRT. ÜYESİ YILMAZ DELİCE
ENM 472  Ağ ve Çizge Teorisi 2 0 3 DR. ÖĞRT. ÜYESİ MİHRİMAH ÖZMEN
ENM 473   Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı 2 0 3 DR. MUSTAFA DÖRDÜNCÜ 
ENM 474  Örnekleme Teorisi 2 0 3 ARŞ. GÖR. DR. BETÜL AYMAN
ENM 475 Üretim Sistemlerinin Tasarımı 2 0 3 DOÇ. DR. ADEM GÖLEÇ 
ENM 486   Simülasyon ve Modelleme Uyg. 2 0 3 DR. ÖĞRT. ÜYESİ LATİFE GÖRKEMLİ
ENM 488  Karar Analizi 2 0 3 DOÇ. DR. HÜLYA TORUN
ENM 495 Etmen Tabanlı Modelleme ve Simülasyon 2 0 3 DR. ÖĞRT. ÜYESİ LATİFE GÖRKEMLİ
ENM 498  Yapay Sinir Ağları  2 0 3 PROF. DR. BANU SOYLU