Duyurular

Stokastik Modeller dersi Quiz1 1 kasım çarşamba günü 16:30-17:00 arasında 301, 303, 304, 305, G-304 nolu sınıflarda yapılacaktır.

Not: Quiz 1 konuları Chapman-Kolmogorov eşitliklerine kadardır.