Program Yeterlilikleri

Program Yeterlilikleri

Bölüm akademisyenlerinin farklı araştırma konuları üzerinde uzmanlaşmış olması, öğrencilere bitirme ödevi, proje ve lisansüstü tez çalışmaları için farklı seçenekler sunmaktadır. Endüstri Mühendisliği sistemler ile ilgilendiği için pek çok mühendislik  ve işletme dalı ile disiplinlerarası çalışma yapmak mümkündür. Bilimsel ve teknolojik esaslara uygun hazırlanmış müfredat programınına ek olarak öğrencilere sunulan ingilizce hazırlık eğitimi ve bir kısım derslerin ingilizce işlenmesi mezunlarımızın yurt içi ve yurt dışında saygın kurum ve kuruluşlarda çalışma imkanı bulabilmesini sağlamaktadır. Mevcut laboratuar imkanları ve yazılımlar ile bir çok bilgisayar ve sayısal uygulama gerçekleştirmek mümkündür.